0

PARKOURPARKEN

 

 

I vår parkourpark kan du träna parkour bland boxar, väggar, pelare och räcken oavsett vilken nivå du är på.

1. Välj antal personer

2. Välj datum

4. Valbara tillägg